top of page

Gegevensbeschermingsverklaring van

Hotel Alte Bürgermeisterei

Algemene opmerking en verplichte informatie

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

 

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is

 

Hotel Alte Bürgermeisterei

Eigenaresse Putu Taro Apriliani

Moselweinstraße 20,

56814 Ediger-Eller

 

De verantwoordelijke voor de verwerking beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, contactgegevens, enz.).

 

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

 

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende voor herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

 

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

 

Als betrokkene hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in het geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Op de volgende link vindt u een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om te voldoen aan een contract, te laten overdragen aan u of aan derden. De gegevens worden verstrekt in een machinaal leesbaar formaat. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.

 

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

 

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk gewenst moment binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via de contactmogelijkheden die in de wettelijke kennisgeving staan vermeld als u nog vragen hebt over het onderwerp persoonsgegevens.

 

SSL- of TLS-codering

 

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u naar ons als websitebeheerder verstuurt, maakt onze website gebruik van SSL- of TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website verstuurt niet door derden kunnen worden gelezen. U herkent een versleutelde verbinding aan de adresregel "https://" van uw browser en het slotsymbool in de browserregel.

 

Server logbestanden

 

De provider van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie die uw browser aan ons doorgeeft in serverlogbestanden. Deze informatie is

Browser type en browser versie

Gebruikt besturingssysteem

Referrer URL

Hostnaam van de computer die toegang heeft

Tijdstip van de serveraanvraag

IP-adres

 

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

 

Contactformulier

 

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, inclusief uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw vraag te verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming.

De gegevens die u invult op het contactformulier worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a GDPR). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende voor de annulering. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft onaangetast door de herroeping.

 

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of er geen noodzaak meer is om de gegevens op te slaan. Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

 

Cookies

 

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser op uw eindapparaat worden opgeslagen. Cookies helpen ons om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. 

 

Sommige cookies zijn "sessiecookies". Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsersessie. Andere cookies blijven echter op uw apparaat totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

 

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het deactiveren van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website.

 

Het plaatsen van cookies, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatieprocessen of het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelmandje), vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 letter f GDPR. Als exploitant van deze website hebben wij een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en soepele levering van onze diensten. Als er andere cookies worden geplaatst (bijvoorbeeld voor analysefuncties), worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

 

Bron: Gegevensbeschermingsconfigurator van mein-datenschutzbeauftragter.de

logo-alte-buergermeisterei.png
bottom of page